Rozcestník

Velikost textu

Aktuality

RSS Odběr RSS

11. července 2023

Zvýšené nebezpečí požáru na území celého kraje


Od dnešních 15hodin platí až do odvolání zvýšené nebezpečí požáru pro celé území kraje.

Na žádost @HZS Jihomoravského kraje to vyhlásil Jan Grolich I Hejtman JMK.

V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je zakázáno:
❌ rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
❌ kouřit (s výjimkou elektronických cigaret)
❌ odhazovat hořící nebo doutnající předměty
❌ používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místa se zvýšeným nebezpečím požáru jsou:

ℹ️ lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů
ℹ️ suché travní porosty
ℹ️ plochy zemědělských kultur
ℹ️ sklady sena, slámy a obilovin
ℹ️ místa, kde se provádějí činnosti v souvislosti se sklizní, posklizňovými úpravami a naskladňováním pícnin a obilovin.

Buďte prosím opatrní.

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467

IČ: 00372102

ID dat. schránky: bhza2qg
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

 

Facebook

Facebook

YouTube kanál Hrušky

Youtube

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

AEFP

Vesnice roku

vesnice roku 

 znak zelené stuhy Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

 

Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

slavkovske bojiste

Ždánický les a Politaví

ždánický les

Novinky na email

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 08.07.2024 000 11:00       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine