Rozcestník

Velikost textu

KULTURNÍ AKCE

RSS Odběr RSS

20. září 2011

Slavkovská iniciativa smíření

Akce proběhne:
01. 10. 2011 v 13.00 h

reportáž z akce..

    V sobotu 1. 10. 2011 bylo zcela mimořádně letní počasí, které jakoby chtělo podpořit setkání Slavkovské iniciativy smíření v naší obci. Sál kulturního domu byl náležitě vyzdoben a připraven na návštěvu jak vzácných hostů, tak i našich či přespolních občanů. Dlouhodobou spolupráci mezi církvemi a obecní správou v regionu Ždánický les a Politaví ukázali také starostové měst a obcí, kteří s odznakem jim svěřené moci se zúčastnili celého připraveného programu.
    Zaplněný sál se zájmem vyslechl poutavou přednášku známého teologa, psychiatra a spisovatele Maxe Kašparů na téma Rodina a křest. Text přednášky, i když bez osobitého přednesu a trefných poznámek autora, najdete zde: RoDiNa-Max Kasparu.doc (DOC 75 kB) .
   Po přednášce a diskuzi k danému tématu jsme přešli do kaple, kde proběhla ekumenická bohoslužba, které předsedal brněnský biskup mons. Vojtěch Cikrle. Kolem oltáře byli dále generální vikář mons. Jiří Mikulášek, slavkovský děkan Milan Vavro, reverend Jaroslav Kratka, křenovický farář Kamil Sovadina, evangelický farář z Klobouk u Brna Luděk Korpa a farářka z Hodslavic Mária Jenčová. Kaple byla zaplněná do posledního místa. I tady zazněla povzbudivá slova o významu rodiny pro výchovu dalších generací lidí, kteří mají zájem na dobrém soužití se spoluobčany.
   Po skončení bohoslužby bylo připraveno v sále občerstvení pro všechny účastníky a přitom se vedly hojné diskuze o tom, co nás těší i trápí.
    Celý program vyvrcholil koncertem smíšeného sboru Kantiléna se sbormistrem Martinem Franzem, dívčího sboru Bella Musica se sbormistrem Lukášem Kunstem a několika profesionálních sólistů, které doprovodil Martin Jakubíček na varhany a Petra Havelková na housle.

    Kdo přišel, nelitoval!

     Závěrem chci poděkovat celému zastupitelstvu obce, které věnovalo přípravě této akce hodně času a energie a svou účastí ji podpořilo; poděkování patří také všem, kteří zajistili příjemné prostředí, občerstvení a vše, co přispělo k tomu, aby se na setkání v Hruškách vzpomínalo v tom nejlepším světle.

fotografie z akce maleznete zde.
                                                                                  Helena Hrabálková

Menu rubriky:

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467

IČ: 00372102

ID dat. schránky: bhza2qg
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

 

Facebook

Facebook

YouTube kanál Hrušky

Youtube

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

AEFP

Vesnice roku

vesnice roku 

 znak zelené stuhy Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

 

Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

slavkovske bojiste

Ždánický les a Politaví

ždánický les

Novinky na email

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 29.09.2023 000 09:07       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine