KULTURNÍ AKCE

RSS Odběr RSS

29. listopadu 2010

Hrušecký živý betlém

Akce proběhne:
19. 12. 2010

V podání dětí z místní školy a školky, se odehrává příběh o Ježíškovi, Marii a Josefovi
V roce 2007 skupinka hrušeckých „nadšenců“ poprvé připravila malé předvánoční setkání za humny u hrušeckých rybníků u betlému vyrobeného z dřevěných kulis, s Jezulátkem a pár kusy živých zvířat. U skleničky horkého čaje se příchozí zastavili, popovídali a popřáli si příjemné prožití vánoc. Byl to začátek, mnoho lidí o tom nevědělo, ale všem zúčastněným se akce líbila. Byl to podnět k tomu, aby se napříště připravilo celé pásmo dávného příběhu za účasti širšího publika.

A tak se od vánoc 2008 vždy o zlaté neděli v Hruškách v podání dětí z místní školy a školky, místních i přespolních „zpěváků a zpěvaček“, „herců a hereček“ znovu odehrává příběh o Ježíškovi, Marii a Josefovi. Letos měl tedy hrušecký živý betlém už své třetí oficiální pokračování. Příběh je samozřejmě vždy stejný, ale představení je každoročně trošku upraveno a pozměněno. Tvůrci a organizátoři chtějí pro Vás diváky vytvořit vánoční atmosféru, vytvořit prostor pro malé zastavení a vzájemné setkání. Tak tomu bylo i letos v neděli 19.12.2010. Opět jsme si mohli nejen poslechnout, ale i společně zazpívat vánoční koledy, shlédnout scény s Marií a Ježíškem, Josefem, pastýři, třemi králi, anděly... Atmosféru celému představení dodávaly nejen krásné kostýmy všech herců, kulisy chléva s jesličkami, vánočně nazdobené stromečky, ale i živá zvířata. V rámci doprovodného programu si bylo možno prohlédnout zdobení perníčků, děti mohly tvořit dobové vánoční ozdoby v malé výtvarné dílničce. Tedy pro každého něco – pro dospělé příběh, pro děti zábava a malý „zookoutek“. Pro všechny bylo samozřejmě připraveno teplé občerstvení, k zakousnutí voňavé perníčky a také ohniště pro zahřátí. Sešlo se Vás diváků opět velké množství, což nás velmi těší. Možná se to na první pohled nezdá, ale s celou přípravou je spousta práce. V naší skupině „nadšenců“ už však má každý své místo a ví, co je třeba. Základem je samozřejmě vytvořit scénář a vyhledat vhodné písně, koledy a básničky, naučit se role, secvičit zpěvy a hudební doprovod, vyrobit kulisy, připravit a následně uklidit celý areál a zázemí, ušít kostýmy, zajistit ozvučení a osvícení, připravit občerstvení ... Je toho spousta, ale zatím nás to baví a máme radost, že Vám divákům, alespoň z ohlasů, které se nám donesly, se to líbí. Těší nás i hojná účast příchozích z okolních vesnic. Všem, kteří se na přípravě podílejí nebo jakkoliv jinak pomáhají, patří veliké poděkování – bylo jich takřka 70. Není možné jmenovat všechny, nelze však nezmínit Silvu Pernicovou (Hausnerovou) a Jarku Randýskovou, které jsou hlavními režisérkami celého představení.

Letos nám přálo i počasí, nemuseli jsme utíkat před mrazem, tak jako loni. Krajina byla krásně pocukrována sněhem, což dodalo celému představení opravdový nádech zimy a vánoc. Tak snad zase za rok opět při betlému nashledanou.

                                                                                                            za organizátory Svatava Horáčková
Fotogalerie

Menu rubriky:

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

Facebook


 

 

 

YouTube kanál Hrušky

 

 

 

 

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

logo.png

Vesnice roku

logo-vr.png 

 green.png   Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí


Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

53-jpg-logo-mas-slavkovske-bojiste-01.jpg

Ždánický les a Politaví

ždánický.jpg

Novinky na email



 

Ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 09.01.2020 000 07:51       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine