Rozcestník

Velikost textu

KULTURNÍ AKCE

RSS Odběr RSS

9. února 2013

Mikulášská nadílka

Akce proběhne:
01. 12. 2013

Reportáž z akce ...

 

  Člověk ani neví jak, rok utekl jako voda a Vánoce jsou opět za dveřmi. Nastala doba adventu, doba příprav na Vánoce, doba radosti i zamyšlení. Stalo se už zvykem nejen ve velkých městech, ale i na vesnicích, že se v tuto dobu lidé schází, rozsvěcují svůj vánoční strom a vítají advent. Tak je tomu již několik let i u nás, v Hruškách, kdy navíc tuto událost spojujeme s Mikulášskou nadílkou pro děti. Děti se tak mohou s Mikulášem, andělem a čertem uvítat dvakrát, poprvé v předstihu u obecního vánočního stromu a podruhé pak v teple svých domovů v podvečer 5. prosince.

  Letošní první IMG_4597.JPGadventní neděli jsme se tedy opět sešli v hojném počtu před naší krásnou kaplí, před krásným vánočním stromem a slavnostně vpustili vánoční čas mezi nás. Tak, jako Vánoce jsou plné tradic, nic se na nich nemění, a proto se na ně těšíme, tak i naše setkání u vánočního stromu mívá tradiční podobu. Se svým programem vystoupí děti z místní školy a školky, vyslechneme si vánoční a adventní písně, rozsvítíme strom, oživíme si vánoční zvyky a přivítáme Mikuláše s nadílkou.

  Letošní program našich dětí byl obzvláště vydařený a milý. Se svými paními učitelkami a s rodiči si mateřátka připravila „Mikulášskou pohádku“ a školáci pásmo písniček. Všem se to moc povedlo a podle Vašich ohlasů se to Vám, divákům, líbilo. Chtěla bych na tomto místě všem dětem, paním učitelkám a rodičům moc a moc poděkovat. Předvánoční atmosféru během programu příjemně navodily zpěvačky Zpěvného tria z Brna.

  K našemu tradičnímu setkání patří čertovská klobása, teplý čaj nebo svařáček - letos i novinka - teplý punč a samozřejmě voňavé perníčky. Ty nám napekly děti ve výtvarném kroužku a nazdobily je maminky z mateřského centra. Byly vynikající a moc za ně děkujeme. Další tradicí jsou u nás oživené vánoční zvyky - mohli jsme opět vyzkoušet odlít olovo, nazdobit si vlastní perníček, rozkrojit jablko do hvězdičky nebo pouštět svítící lodičku. A také si ozdobit vánoční strom svou vlastní ozdobou nebo si zazvonit na naší zvoničce a něco si přát. Věřím, že každý si v připraveném programu našel své místo, něco, co se mu líbilo a co ho zaujalo. A děti byly určitě spokojené s Mikulášskou nadílkou. Rozdalo se opět více než stovka sladkých balíčků. Počasí nám letos přálo, tak co si přát více. Samozřejmě krásný zbytek adventu a krásné Vánoce.

  Na závěr bych ráda jménem organizátorů poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě tohoto setkání nebo přispěli finančně. Děkujeme obecnímu úřadu, kulturnímu výboru, dětem a jejich paním učitelkám, zpěvačkám, rodičům, sportovcům, místnímu obchodu, mistru zvukaři, Mikulášovi a jeho družině …, prostě Vám všem, kteří pomáháte pravidelně a bez kterých by to nešlo. Velké DÍKY. A samozřejmě velký dík patří i Vám všem, kteří jste přišli a kteří jste přispěli svým příspěvkem v našich kasičkách. Vaše hojná účast nás těší, je pro nás motivací do dalších aktivit. Tímto Vás tedy zveme i na další, v letošním roce poslední kulturní akcí, a tou je také již tradiční „Živý Betlém“ v neděli 22. prosince.

  Všem Vám přeji příjemně prožité Vánoce a úspěšný a pohodový nadcházející rok 2014. Fotografie z akce naleznete zde.

Za organizátory Svatava Horáčková

Menu rubriky:

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467

IČ: 00372102

ID dat. schránky: bhza2qg
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

 

Facebook

Facebook

YouTube kanál Hrušky

Youtube

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

AEFP

Vesnice roku

vesnice roku 

 znak zelené stuhy Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

 

Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

slavkovske bojiste

Ždánický les a Politaví

ždánický les

Novinky na email

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 06.09.2023 000 09:06       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine