KULTURNÍ AKCE

RSS Odběr RSS

9. února 2013

Mikulášská nadílka

Akce proběhne:
01. 12. 2013

Reportáž z akce ...

 

  Člověk ani neví jak, rok utekl jako voda a Vánoce jsou opět za dveřmi. Nastala doba adventu, doba příprav na Vánoce, doba radosti i zamyšlení. Stalo se už zvykem nejen ve velkých městech, ale i na vesnicích, že se v tuto dobu lidé schází, rozsvěcují svůj vánoční strom a vítají advent. Tak je tomu již několik let i u nás, v Hruškách, kdy navíc tuto událost spojujeme s Mikulášskou nadílkou pro děti. Děti se tak mohou s Mikulášem, andělem a čertem uvítat dvakrát, poprvé v předstihu u obecního vánočního stromu a podruhé pak v teple svých domovů v podvečer 5. prosince.

  Letošní první IMG_4597.JPGadventní neděli jsme se tedy opět sešli v hojném počtu před naší krásnou kaplí, před krásným vánočním stromem a slavnostně vpustili vánoční čas mezi nás. Tak, jako Vánoce jsou plné tradic, nic se na nich nemění, a proto se na ně těšíme, tak i naše setkání u vánočního stromu mívá tradiční podobu. Se svým programem vystoupí děti z místní školy a školky, vyslechneme si vánoční a adventní písně, rozsvítíme strom, oživíme si vánoční zvyky a přivítáme Mikuláše s nadílkou.

  Letošní program našich dětí byl obzvláště vydařený a milý. Se svými paními učitelkami a s rodiči si mateřátka připravila „Mikulášskou pohádku“ a školáci pásmo písniček. Všem se to moc povedlo a podle Vašich ohlasů se to Vám, divákům, líbilo. Chtěla bych na tomto místě všem dětem, paním učitelkám a rodičům moc a moc poděkovat. Předvánoční atmosféru během programu příjemně navodily zpěvačky Zpěvného tria z Brna.

  K našemu tradičnímu setkání patří čertovská klobása, teplý čaj nebo svařáček - letos i novinka - teplý punč a samozřejmě voňavé perníčky. Ty nám napekly děti ve výtvarném kroužku a nazdobily je maminky z mateřského centra. Byly vynikající a moc za ně děkujeme. Další tradicí jsou u nás oživené vánoční zvyky - mohli jsme opět vyzkoušet odlít olovo, nazdobit si vlastní perníček, rozkrojit jablko do hvězdičky nebo pouštět svítící lodičku. A také si ozdobit vánoční strom svou vlastní ozdobou nebo si zazvonit na naší zvoničce a něco si přát. Věřím, že každý si v připraveném programu našel své místo, něco, co se mu líbilo a co ho zaujalo. A děti byly určitě spokojené s Mikulášskou nadílkou. Rozdalo se opět více než stovka sladkých balíčků. Počasí nám letos přálo, tak co si přát více. Samozřejmě krásný zbytek adventu a krásné Vánoce.

  Na závěr bych ráda jménem organizátorů poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě tohoto setkání nebo přispěli finančně. Děkujeme obecnímu úřadu, kulturnímu výboru, dětem a jejich paním učitelkám, zpěvačkám, rodičům, sportovcům, místnímu obchodu, mistru zvukaři, Mikulášovi a jeho družině …, prostě Vám všem, kteří pomáháte pravidelně a bez kterých by to nešlo. Velké DÍKY. A samozřejmě velký dík patří i Vám všem, kteří jste přišli a kteří jste přispěli svým příspěvkem v našich kasičkách. Vaše hojná účast nás těší, je pro nás motivací do dalších aktivit. Tímto Vás tedy zveme i na další, v letošním roce poslední kulturní akcí, a tou je také již tradiční „Živý Betlém“ v neděli 22. prosince.

  Všem Vám přeji příjemně prožité Vánoce a úspěšný a pohodový nadcházející rok 2014. Fotografie z akce naleznete zde.

Za organizátory Svatava Horáčková

Menu rubriky:

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

Facebook


 

 

 

YouTube kanál Hrušky

 

 

 

 

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

logo.png

Vesnice roku

logo-vr.png 

 green.png   Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí


Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

53-jpg-logo-mas-slavkovske-bojiste-01.jpg

Ždánický les a Politaví

ždánický.jpg

Novinky na email 

Ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 06.02.2020 000 13:13       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine