Rozcestník

Velikost textu

KULTURNÍ AKCE

RSS Odběr RSS

25. listopadu 2013

Výročí 720 let obce Hrušky

Akce proběhne:
17. 05. 2014

Reportáž z akce ...

 

  Tento rok byl pro naši obec výjimečný. Objevilo se totiž několik událostí, které zasloužily již samy o sobě oslavit. Za prvé to byly odlité zvony, které se hlásily o to, aby už mohly zaznít v naší kapli, a za druhé už dlouho chyběla Hruškám kniha, která by prezentovala naši obec u přespolních a zároveň potěšila srdce místních obyvatel. Letos byl pro její vydání ideální čas, protože si připomínáme 720 let od první zmínky o Hruškách v historických dokumentech. A právě výročí 720 let obce byl třetí důvod k uspořádání něčeho výjimečného.

  Proto jsme se rozhodli uspořádat sraz rodáků a rodaček a oslavit tak všechny tři události dohromady. Poprosili jsme členy všech místních organizací a spolků, školu i školku, aby se našim rodným obyvatelům spolky připomněly a představily jim jejich současnou činnost i jejich historii. Kde jinde zavzpomínat na své mládí a své známé, než právě ve škole nebo v organizaci, které člověk věnoval svůj volný čas a elán. Vždyť právě spolky tvoří život a dění v obci, kterému se říká kultura.

  Termín 17. května byl vybrán tak, aby se minimálně kryl s ostatními akcemi a doufali jsme také, že bude optimální z hlediska počasí. Počasí nám však příliš nepřálo - bylo chladno a hrozily deště, což byl možná důvod, proč někteří rodáci nepřijeli, přesto se však sešla spousta lidí a akce tak dopadla úspěšně a podle ohlasů i ke všeobecné spokojenosti.

  Program začal položením věnců u pomníků padlých hrdinů a pokračoval průvodem, který doprovázela kapela Túfaranka od obecního úřadu ke kapli. Před kaplí pak pan starosta všechny přivítal a poté následovala bohoslužba a žehnání zvonů. Současně bylo poděkováno všem bývalým starostům a slavnostně předány pamětní medaile. Páni starostové byli upřímně dojati za toto milé připomenutí. Poté autorka paní Jana Štefanová představila knihu „Cesta staletími obce Hrušky u Slavkova“. Návštěvníci se pak podle své chuti a zvědavosti rozešli ke stanovištím spolků. Po obědě „Pod lipami“ vynikajícím způsobem koncertovala opět Túfaranka. S podvečerem přišel malý deštík, ale to nám akci nezkazilo a kdo chtěl, mohl si v sále posedět při poslechu vyškovského „Torza“.

  O svěcení zvonů a o knize se dočtete v jiných materiálech, proto bych zde rád poděkoval především organizacím, které přispěly k programu a věnovaly tak čas nejen přípravě, ale i samotným výstavám. Konkrétně Hasičskému sboru Hrušky, za organizaci dopravy, čestnou stráž a výstavu, TJ Tatranu Hrušky, Mysliveckému sdružení Podhejdí Hrušky, včelařskému svazu Křenovice, Moravskému rybářskému svazu, Rodinnému sdružení pro Radost, Mysliveckému sdružení Nimrod, Základní škole a Mateřské škole, občanskému sdružení Správa kaple v Hruškách, sdružení skautů - všem za jejich výstavy a pomoc s přípravou akce. Také paní knihovnici Gábině Štefanové za představení knihovny a paní kronikářce Janě Štefanové za výstavu kronik a především za náročnou přípravu knihy. Nakonec panu starostovi a obecnímu úřadu, který si vzal celou akci pod záštitu. Děkuji i všem nejmenovaným, kteří se podíleli na přípravě této vskutku výjimečné události. Velmi krásnou fotogalerii z akce naleznete zde.

20140517-hrusky-720let-194.jpg

 Za kulturní výbor a ZO Lukáš Kropáček

 

Menu rubriky:

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467

IČ: 00372102

ID dat. schránky: bhza2qg
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

 

Facebook

Facebook

YouTube kanál Hrušky

Youtube

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

AEFP

Vesnice roku

vesnice roku 

 znak zelené stuhy Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

 

Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

slavkovske bojiste

Ždánický les a Politaví

ždánický les

Novinky na email

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 29.09.2023 000 09:07       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine