KULTURNÍ AKCE

RSS Odběr RSS

25. listopadu 2013

Výročí 720 let obce Hrušky

Akce proběhne:
17. 05. 2014

Reportáž z akce ...

 

  Tento rok byl pro naši obec výjimečný. Objevilo se totiž několik událostí, které zasloužily již samy o sobě oslavit. Za prvé to byly odlité zvony, které se hlásily o to, aby už mohly zaznít v naší kapli, a za druhé už dlouho chyběla Hruškám kniha, která by prezentovala naši obec u přespolních a zároveň potěšila srdce místních obyvatel. Letos byl pro její vydání ideální čas, protože si připomínáme 720 let od první zmínky o Hruškách v historických dokumentech. A právě výročí 720 let obce byl třetí důvod k uspořádání něčeho výjimečného.

  Proto jsme se rozhodli uspořádat sraz rodáků a rodaček a oslavit tak všechny tři události dohromady. Poprosili jsme členy všech místních organizací a spolků, školu i školku, aby se našim rodným obyvatelům spolky připomněly a představily jim jejich současnou činnost i jejich historii. Kde jinde zavzpomínat na své mládí a své známé, než právě ve škole nebo v organizaci, které člověk věnoval svůj volný čas a elán. Vždyť právě spolky tvoří život a dění v obci, kterému se říká kultura.

  Termín 17. května byl vybrán tak, aby se minimálně kryl s ostatními akcemi a doufali jsme také, že bude optimální z hlediska počasí. Počasí nám však příliš nepřálo - bylo chladno a hrozily deště, což byl možná důvod, proč někteří rodáci nepřijeli, přesto se však sešla spousta lidí a akce tak dopadla úspěšně a podle ohlasů i ke všeobecné spokojenosti.

  Program začal položením věnců u pomníků padlých hrdinů a pokračoval průvodem, který doprovázela kapela Túfaranka od obecního úřadu ke kapli. Před kaplí pak pan starosta všechny přivítal a poté následovala bohoslužba a žehnání zvonů. Současně bylo poděkováno všem bývalým starostům a slavnostně předány pamětní medaile. Páni starostové byli upřímně dojati za toto milé připomenutí. Poté autorka paní Jana Štefanová představila knihu „Cesta staletími obce Hrušky u Slavkova“. Návštěvníci se pak podle své chuti a zvědavosti rozešli ke stanovištím spolků. Po obědě „Pod lipami“ vynikajícím způsobem koncertovala opět Túfaranka. S podvečerem přišel malý deštík, ale to nám akci nezkazilo a kdo chtěl, mohl si v sále posedět při poslechu vyškovského „Torza“.

  O svěcení zvonů a o knize se dočtete v jiných materiálech, proto bych zde rád poděkoval především organizacím, které přispěly k programu a věnovaly tak čas nejen přípravě, ale i samotným výstavám. Konkrétně Hasičskému sboru Hrušky, za organizaci dopravy, čestnou stráž a výstavu, TJ Tatranu Hrušky, Mysliveckému sdružení Podhejdí Hrušky, včelařskému svazu Křenovice, Moravskému rybářskému svazu, Rodinnému sdružení pro Radost, Mysliveckému sdružení Nimrod, Základní škole a Mateřské škole, občanskému sdružení Správa kaple v Hruškách, sdružení skautů - všem za jejich výstavy a pomoc s přípravou akce. Také paní knihovnici Gábině Štefanové za představení knihovny a paní kronikářce Janě Štefanové za výstavu kronik a především za náročnou přípravu knihy. Nakonec panu starostovi a obecnímu úřadu, který si vzal celou akci pod záštitu. Děkuji i všem nejmenovaným, kteří se podíleli na přípravě této vskutku výjimečné události. Velmi krásnou fotogalerii z akce naleznete zde.

20140517-hrusky-720let-194.jpg

 Za kulturní výbor a ZO Lukáš Kropáček

 

Menu rubriky:

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

Facebook


 

 

 

YouTube kanál Hrušky

 

 

 

 

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

logo.png

Vesnice roku

logo-vr.png 

 green.png   Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí


Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

53-jpg-logo-mas-slavkovske-bojiste-01.jpg

Ždánický les a Politaví

ždánický.jpg

Novinky na email 

Ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 24.06.2020 000 08:55       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine