Rozcestník

Velikost textu

KULTURNÍ AKCE

RSS Odběr RSS

13. února 2014

Primice p. Ladislava Baňďoucha

Akce proběhne:
22. 06. 2014

Reportáž z akce ...

 

Malé ohlédnutí za létem - PRIMICE

 V letošním roce se v naší obci konaly hned dvě mimořádné události - byl to jednak sraz rodáků u příležitosti 720 let obce a svěcení zvonů v květnu a primice Ladislava Banďoucha v červnu, konkrétně v neděli 22. června. O primici bych ráda napsala pár řádků. Souhrou okolností a náhod jsem se ocitla v okruhu lidí, kteří se na přípravě primice podíleli. Dovolte mi tedy pár osobních postřehů a pocitů.

 Primice je veliká událost v životě člověka - mladého kněze a v životě jeho rodiny. Je to něco jako svatba v životě každého jiného. Je to také významná událost pro vesnici, kde se primice koná a pro její farnost. Člověk nemusí být věřící či duchovnímu životu nakloněn, a přesto vidí, že se děje něco mimořádného. Tak jsem celou neděli, ale i ty dlouhé týdny příprav vnímala já. Novokněz Ladik Banďouch dokončoval studia a jeho rodina mezitím připravovala vše, co si slavnostní „vstoupení“ mezi kněze vyžadovalo. A byly to nejen samotné církevní náležitosti, ale i přizvání a pohoštění všech, kdo se primice zúčastnili. Primiční neděle v Hruškách, tedy průvod, mše a následné posezení s pohoštěním pro všechny za humny byla velmi příjemným dnem pro setkání, zamyšlení se, pobesedování s přáteli… Navíc bylo nádherné počasí. Byl to prostě úplně jiný den, který mohl oslovit každého a na který já osobně budu velmi ráda vzpomínat.

 Rodina Banďouchova pozvala celou vesnici a spoustu příchozích z blízkého i vzdáleného okolí, aby se s nimi podělila o svou radost. Přijeli kněží místní, ale i ze vzdáleného Egypta či Itálie. Přijeli přátelé Ladika Banďoucha z míst v Čechách i na Slovensku, kde Ladik působil dříve. Rodina samotná by nezvládla vše připravit a bylo úžasné, jak se semkly desítky lidí a nezištně s přípravou pomohly. Byl to především děkan Vavro ze Slavkovské farnosti a hrušecký starosta Honza Kauf. S přípravou areálu, řízením dopravy a přípravou celého programu a občerstvení pomáhali místní hasiči a sportovci, klub CIHLA a schola z Křenovic, členové sdružení „Správa kaple v Hruškách“ a kunovičtí farníci, místní „kuchařky“, „květinářky z Křenovic“, skupina místních „pracovníků“ a spousta dalších, které nelze všechny vyjmenovat, včetně Policie ČR regulující dopravu. Nelze opomenout křenovskou farnost s otcem Kamilem a ministranty.

 Co vše se podařilo, to jistě každý viděl - krásně vyzdobený areál před kaplí, posezení za humny, program pro děti, občerstvení a hudba k poslechu, slavnostní nálada v obci... A samotná primiční mše s hudebním doprovodem scholy ze Zlína byla velmi působivým zážitkem, byla jiná než běžné mše. Máme na co vzpomínat.

 Jak jsem zmínila v úvodu, byla jsem jedním z mnoha „pomáhajících“, a proto bych ráda na závěr vyjádřila poděkování.

 S pověřením rodiny Banďouchových bych na tomto místě chtěla za Ladika a jeho rodinu poděkovat všem, kdo jakkoliv pomohli s přípravou, poděkovat za finanční a věcné dary, kterými jste přispěli a které jste Ladikovi věnovali jako vzpomínku.

 Za sebe a věřím, že i za většinu Hrušáků, bych naopak ráda poděkovala Ladikovi a Banďouchovým za krásnou primiční neděli. Ladik odchází sloužit jako kněz do Prahy, ale na Hrušky jistě nezapomene a bude se sem rád vracet.

 Fotogalerii z akce můžete naláz zde.

Svatava Horáčková

Menu rubriky:

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467

IČ: 00372102

ID dat. schránky: bhza2qg
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

 

Facebook

Facebook

YouTube kanál Hrušky

Youtube

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

AEFP

Vesnice roku

vesnice roku 

 znak zelené stuhy Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

 

Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

slavkovske bojiste

Ždánický les a Politaví

ždánický les

Novinky na email

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 06.09.2023 000 09:06       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine