KULTURNÍ AKCE

RSS Odběr RSS

13. února 2014

Primice p. Ladislava Baňďoucha

Akce proběhne:
22. 06. 2014

Reportáž z akce ...

 

Malé ohlédnutí za létem - PRIMICE

 V letošním roce se v naší obci konaly hned dvě mimořádné události - byl to jednak sraz rodáků u příležitosti 720 let obce a svěcení zvonů v květnu a primice Ladislava Banďoucha v červnu, konkrétně v neděli 22. června. O primici bych ráda napsala pár řádků. Souhrou okolností a náhod jsem se ocitla v okruhu lidí, kteří se na přípravě primice podíleli. Dovolte mi tedy pár osobních postřehů a pocitů.

 Primice je veliká událost v životě člověka - mladého kněze a v životě jeho rodiny. Je to něco jako svatba v životě každého jiného. Je to také významná událost pro vesnici, kde se primice koná a pro její farnost. Člověk nemusí být věřící či duchovnímu životu nakloněn, a přesto vidí, že se děje něco mimořádného. Tak jsem celou neděli, ale i ty dlouhé týdny příprav vnímala já. Novokněz Ladik Banďouch dokončoval studia a jeho rodina mezitím připravovala vše, co si slavnostní „vstoupení“ mezi kněze vyžadovalo. A byly to nejen samotné církevní náležitosti, ale i přizvání a pohoštění všech, kdo se primice zúčastnili. Primiční neděle v Hruškách, tedy průvod, mše a následné posezení s pohoštěním pro všechny za humny byla velmi příjemným dnem pro setkání, zamyšlení se, pobesedování s přáteli… Navíc bylo nádherné počasí. Byl to prostě úplně jiný den, který mohl oslovit každého a na který já osobně budu velmi ráda vzpomínat.

 Rodina Banďouchova pozvala celou vesnici a spoustu příchozích z blízkého i vzdáleného okolí, aby se s nimi podělila o svou radost. Přijeli kněží místní, ale i ze vzdáleného Egypta či Itálie. Přijeli přátelé Ladika Banďoucha z míst v Čechách i na Slovensku, kde Ladik působil dříve. Rodina samotná by nezvládla vše připravit a bylo úžasné, jak se semkly desítky lidí a nezištně s přípravou pomohly. Byl to především děkan Vavro ze Slavkovské farnosti a hrušecký starosta Honza Kauf. S přípravou areálu, řízením dopravy a přípravou celého programu a občerstvení pomáhali místní hasiči a sportovci, klub CIHLA a schola z Křenovic, členové sdružení „Správa kaple v Hruškách“ a kunovičtí farníci, místní „kuchařky“, „květinářky z Křenovic“, skupina místních „pracovníků“ a spousta dalších, které nelze všechny vyjmenovat, včetně Policie ČR regulující dopravu. Nelze opomenout křenovskou farnost s otcem Kamilem a ministranty.

 Co vše se podařilo, to jistě každý viděl - krásně vyzdobený areál před kaplí, posezení za humny, program pro děti, občerstvení a hudba k poslechu, slavnostní nálada v obci... A samotná primiční mše s hudebním doprovodem scholy ze Zlína byla velmi působivým zážitkem, byla jiná než běžné mše. Máme na co vzpomínat.

 Jak jsem zmínila v úvodu, byla jsem jedním z mnoha „pomáhajících“, a proto bych ráda na závěr vyjádřila poděkování.

 S pověřením rodiny Banďouchových bych na tomto místě chtěla za Ladika a jeho rodinu poděkovat všem, kdo jakkoliv pomohli s přípravou, poděkovat za finanční a věcné dary, kterými jste přispěli a které jste Ladikovi věnovali jako vzpomínku.

 Za sebe a věřím, že i za většinu Hrušáků, bych naopak ráda poděkovala Ladikovi a Banďouchovým za krásnou primiční neděli. Ladik odchází sloužit jako kněz do Prahy, ale na Hrušky jistě nezapomene a bude se sem rád vracet.

 Fotogalerii z akce můžete naláz zde.

Svatava Horáčková

Menu rubriky:

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

Facebook


 

 

 

YouTube kanál Hrušky

 

 

 

 

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

logo.png

Vesnice roku

logo-vr.png 

 green.png   Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí


Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

53-jpg-logo-mas-slavkovske-bojiste-01.jpg

Ždánický les a Politaví

ždánický.jpg

Novinky na email 

Ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 06.02.2020 000 13:13       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine