KULTURNÍ AKCE

RSS Odběr RSS

2. října 2008

Hrušky ve fotografii v proměnách času

Akce proběhne:
22. 10. 2008


V sobotu 22. října proběhla v Hruškách výstava fotografií spojená s prodejní výstavou suchých vánočních vazeb, keramiky a paličkovaných krajek. Všechny části výstavy se setkaly s Vaším velkým zájmem, což nás organizátory velmi potěšilo. Každý si zde mohl najít své a strávit příjemné sobotní odpoledne. Výstava fotografií Hrušek byla doplněna fotografiemi ke 100 letům křenovické farnosti. Fotografie z akce budou uloženy ve fotogalerii internetových stránek obce. Samotné vystavované fotografie bychom také rádi umístili na tyto stránky a v brzké době budou k dispozici na CD, které si budete moci vyzvednout na radnici v Hruškách.

A nyní krátce k výstavě fotografií hrušek

Původně jsme tuto výstavu plánovali jako malou prezentaci a oslavu výsadby nové zeleně na návsi - tématicky zaměřenou především na náves, její proměny a na zeleň v obci. Tuto myšlenku jsme sice neopustili, ale téma jsme rozšířili o další okruhy tak, aby byla výstava pestřejší a zajímavější a aby vždy byla zachycena minulost i současnost. Výstava byla rozdělena do několika celků, které nabízely pohledy na naši vesnici a na dění a život v ní v proměnách času.

Na fotografiích kromě návsi a jednotlivých částí obce či jejího okolí bylo možno shlédnout i fotografie spolků, které v Hruškách působily, sportovní a kulturní dění, výstavbu v obci, ale i obyvatele Hrušek. Také jste si mohli prohlédnout některá zákoutí vesnice tak, jak vypadala dříve a tak, jak je známe dnes. Byla vystavena i fotodokumentace z Obecního úřadu, která zachycuje zejména budovatelské roky, kdy se v Hruškách stavěla školka, čistírna odpadních vod, kanalizace, samoobsluha … Výstava nechtěla nijak hodnotit, co je hezké a co ne, co bylo lepší v minulosti a co nyní. Nechtěla vyzdvihovat či zatracovat nic z toho, co se v Hruškách dělo. Vše mělo svůj historický základ a patřilo ke své době. Nabídla Vám možnost fotografie si prohlédnout, zavzpomínat, vytvořit si svůj názor.

Realistické fotografie zachycující běžný život byly doplněny i částí uměleckou. V ní jste mohli shlédnout staré restaurované pohlednice Hrušek, které jsou zaskleny do velkých formátů. Jiný pohled na Hrušky pak nabídla i část vytvořená objektivem fotoaparátu Miroslava Kozáka ml., který zachytil zajímavá zákoutí naší obce a také panoramatické pohledy na Hrušky.

Výstava byla sestavena z materiálů, které měl k dispozici Obecní úřad z vlastních sbírek, z materiálů bývalého kronikáře pana Partiky a z několika málo fotografií od Vás, občanů. U většiny fotografií neznáme ani rok, kdy byly pořízeny. Výstava tedy rozhodně nepodala kompletní pohled na naši obec a na celou její historii. Tím byla možná zajímavější pro Vás starší, pamětníky – mohli jste vzpomínat a pátrat, kdy to asi bylo… Vystaveno je jen to, co jsme měli k dispozici. Jistě jste si mnozí až po shlédnutí fotografií vzpomněli, že i u Vás doma by se našly další snímky. Snad někdy příště připravíme další témata.

                                                                                                                                      Svatava Horáčková


Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Menu rubriky:

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

Facebook


 

 

 

YouTube kanál Hrušky

 

 

 

 

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

logo.png

Vesnice roku

logo-vr.png 

 green.png   Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí


Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

53-jpg-logo-mas-slavkovske-bojiste-01.jpg

Ždánický les a Politaví

ždánický.jpg

Novinky na email 

Ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 24.06.2020 000 08:55       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine