Rozcestník

Velikost textu

KULTURNÍ AKCE

RSS Odběr RSS

15. března 2007

Ještě jednou k otevření kulturního sálu

Akce proběhne:
21. 04. 2007


V sobotu 21.4.2007 byl slavnostně otevřen rekonstruovaný kulturní sál při Obecní hospodě v Hruškách. Slavnostního otevření se zúčastnilo překvapivě velké množství Vás Hrušáků, ale i „zvědavců“ z okolí. Bylo připraveno malé občerstvení, kulturní program a výstava fotografií Miroslava Kozáka ml. Věříme, že posledně jmenovaná výstava se Vám líbila a zaujala. Rádi bychom s panem Kozákem spolupracovali i nadále a připravili pro Vás další podobné expozice zaměřené na různé podoby obce Hrušky.

 Při slavnostním otevření si občané mohli celý opravený sál prohlédnout. Pravdou je, že kromě sálu samotného byly další místnosti prázdné. Prázdné proto, aby si je občané mohli pohodlně projít a prohlédnout a také proto, že vše potřebné ještě není dokoupeno a instalováno. Proto bychom rádi sál samotný a jeho zázemí ještě několika slovy okomentovali. Celý sál byl koncipován jako kulturně společenský objekt tak, jak nám sloužil doposud. Plocha sálu byla zvětšena o plochu původního pódia a o šířku boční uličky.

Chybějící pódium je řešeno mobilním pódiem, které se na kulturní akce vždy jednoduše smontuje. V současné době je sál vybaven šesti bloky, které vytvoří pódium o ploše 12 m2. Další bloky budou časem a dle potřeby dokoupeny. Sál je vybaven základním sportovním nářadím – volejbalová síť, basketbalové koše, žebřiny, šplhací tyče, kruhy… . Další nářadí bude postupně dokoupeno a rovněž bude zrekonstruováno nářadí původní (švédská bedna, přeskakovací koza a kůň, žíněnky…). Na podlaze jsou zakreslena hřiště pro jednotlivé sporty.

 Jediným nedostatkem z hlediska sportovních aktivit může být omezená výška stropu, kterou však nebylo možno technicky řešit (při zachování finančně únosného rozpočtu na rekonstrukci). Pro základní sportovní aktivity školáků a rekreačních sportovců je však zařízení vybaveno více než dostatečně. Z hlediska pořádání kulturních a společenských akcí je přínosem již zmíněné mobilní pódium, které může být sestaveno v potřebné velikosti a ve výhodném místě tak, aby vyhovovalo konkrétní pořádané akci. Sál má velmi příjemný interiér a má zabudováno ozvučení.

Co se týká zázemí sálu, tvoří ho tři místnosti. Ze vstupní chodby se vchází do první z nich, tj. do šatny – zde budou instalovány věšáky, lavičky, popř. skříňky. Další místnost je tzv. nářaďovna. V ní bude skladováno mobilní pódium, cvičební nářadí, je zde technika pro ozvučení sálu. Poslední místnost je koncipována jako klubovna. Tuto mohou jednotlivé společenské organizace využívat pro schůzovní či jinou činnost. Žádná z těchto místností není zbytečná, pro fungování sálu jako kulturní a společenský stánek jsou potřebné všechny. K zázemí patří samozřejmě sociální zařízení (WC a sprchový kout, úklidová místnůstka), které je umístěno za nářaďovnou.


Společně s již dříve rekonstruovanou Obecní hospodou máme nyní k dispozici důstojný společensko – kulturně – sportovní stánek. Stál nás nemalé peníze a je dnes zbytečné debatovat o tom, co mohlo nebo mělo být jinak. Tak, jako mají protichůdné názory občané, tak se tyto různé pohledy na rekonstrukci křížily i v obecním zastupitelstvu. Výsledek je takový, jaký je. Hrušky však bývaly vždy vesnicí, ve které se lidé uměli bavit, ve které se konalo nespočet rozmanitých akcí a která si pořádný společenský stánek zasloužila. Dnes jej tedy máme – snažme si ho tedy zachovat co nejdéle v této příjemné podobě a hlavně se jej snažme co nejvíce využívat.

Svatava Horáčková

Fotogalerie

Menu rubriky:

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467

IČ: 00372102

ID dat. schránky: bhza2qg
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

 

Facebook

Facebook

YouTube kanál Hrušky

Youtube

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

AEFP

Vesnice roku

vesnice roku 

 znak zelené stuhy Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

 

Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

slavkovske bojiste

Ždánický les a Politaví

ždánický les

Novinky na email

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 08.07.2024 000 11:00       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine