Rozcestník

Velikost textu

Historie

Podle dochovaných záznamů v kronice můžeme počátky knihovny datovat do roku 1895, kdy byl v Hruškách zřízen čtenářský spolek. Sídlo spolku bylo v pivovarském hostinci, avšak po několika letech trvání zanikl. Další zmínka o knihovně je z roku 1923, kdy knihovnící obecní i veřejné knihovny byla ustavena individuální učitelka základní školy Aloisie Ambrožová, která za svoji práci dostávala odměnu sto korun ročně. Prvního února 1926 byla penzionována a obecní knihovna tak ztratila knihovníka. Její místo převzal řídící učitel Bedřich Nováček, který knihovnu znovu zorganizoval, pořídil katalogy knihovní i čtenářské. Knihovnického honoráře se zřekl ve prospěch knihovny. Knihovna má přes 400 knih roztříděných ve třiceti oborech a je vhodně umístěna v obecní budově. Místní osvětová komise (MOK), do jejíž působnosti knihovna spadala, pořádala také různé přednášky. Například to byly přednášky na téma: Jak povznésti zemědělskou produkci, Zřízení a hospodářství obecní, Jan Amos Komenský a jiné. Svou funkci vykonával Bedřich Nováček do roku 1927. Zápis v kronice říká, že 1. ledna 1928 obsahovala obecní knihovna 428 knih ve 452 svazcích. Po odchodu Bedřicha Nováčka ji od 1. září 1928 do 15. srpna 1929 vedl nově nastoupivší řídící učitel Tomáš Krejčíř. Knihovna měla 43 zapsaných čtenářů. A na každého z nich připadalo 29 půjčených knih. Od 1. ledna 1929 do června tohoto roku bylo zapsáno 53 členů, kteří si půjčili za 21 půjčovacích dní 1266 knih zábavných, 86 knih vzdělávacích a jeden časopis. Za půl roku na jednoho čtenáře připadalo 24 knih, tedy téměř tolik, co za celý loňský rok. „ Čtení se velmi ujímá a čtenáři se vychovávají“. Kronikář však zapomněl poznamenat, kdo se v následujím období o knihovnu staral. Až od 1. září 1933 se stal knihovníkem Jan Jedlička a opět to byl řídící učitel, který byl i obecním kronikářem. Avšak tato zpráva o knihovně je v kronice na dlouhou dobu poslední. S nástupem fašismu a v době jeho bytí to bylo se čtením českých knih někdy až nebezpečné, zejména školní knihovna doznala velkých změ. Následkem změněných politických a státních poměrů byla provedena revize knih a knihoven, a to učebnic a pak knihovny žákovské a učitelské. Vyřazené knihy byly zabaleny a uloženy v archívu školním. Až v roce 1958 zapsal kronikář Petr Knesl mladší: knihovna je otevřena od podzimu každé pondělí, účast čtenářů průměrná. 1959: Knihovna je tak jako v minulých letech nejvíce navštěvovaná v zimním období. Pro rok 1959 byla obohace o 38 svazků zábavné četby pro mládež i dospělé, vyřazeno bylo 21 svazků. Čtenářů je více o 8 % než v minulém období. Knihovník Julius Veselka byl vystřídán Marií Gottwaldovou. Následující léta tj. 1960 - 1989 byla velmi zásadně ovlivněna politickou situací a zasáhla nejen do činnosti knihovny, ale také do výběru knih a zaměření kulturních akcí. Knihovna se dostala na výbornou úroveň díky knihovnici Marii Gottwaldové, která se dlouhá léta o knihovnu v Hruškách velmi obětavě starala. Bohužel v roce 1985 musela činnost v knihovně pro nemoc ukončit. Pro 845 občanů to byla veliká újma. Od 1. ledna 1986 se vedení knihovny ujala Dagmar Bublíková. Knihovna podléhala střediskové knihovně v Křenovicích. 1990: Místní knihovna vykazovala svědomitou práci pro místní občany. O výpůjčky knih byl velký zájem, jak ze strany mládeže, tak dospělých. O rozvoj knihovny se starala okrsková knihovna, která čtvrtletně přisunovala novou literaturu. Našim čtenářům se ke čtení vrátily dříve zapovězené a vyřazené tzv. trezorové knihy autorů Mňačka, Škvoreckého, Kundery a jiné, o které byl projeven zvláštní zájem. 1991: Místní knihovna se mohla pochlubit dobrou návštěvou mládeže. Mohla uspokojit nejen výběrem knih pro mládež, ale také žádanými časopisy: Sedmičky, ABC mladých techniků a Mladého světa. Předplatitelem byl obecní úřad. Pro ženy se staly popolární Květy. Největší zájem byl o titul Švadrlíkovy Černé barony. 1994: Stav knihovního fondu k 31. 12. 1994 je 3430 knih a 6 periodických časopisů. Přírůstek za tento rok je 72 kusů knih. Zaregistrovaných pravidelných čtenářů je 85, z toho 48 mládeže. 1999: Po odchodu paní Bublíkové byla provedena invertarizace knih a bylo provedeno nové a katalogové setřídění knih. V tomto roce je registrováno 48 čtenářů, obec ročně přispívá na nákup nových knih částkou 6000 korun. Chodem knihovny je pověřěna slečna Martina Nálezková. 2002: V tomto roce byla v místní knihovně zřízena internetová stanice se dvěma počítači, které mohou občané používat k získávání informací, dosud bezplatně. V roce 2004 se knihovnicí stala Ing. Iva Holubová. Knihovní fond činil 4159 svazků, z toho naučné literatury 815 svazků, beletrie 3344 svazků. Zaregistrovaných čtenářů bylo 38, z toho 16 mládeže. V roce 2005 čtenářů celkem 45, z toho 24 dětí. Knihovní fond obsahoval 4 223 svazků, z toho 827 naučné literatury. V roce 2006 knihovní fond obsahoval 4 288 svazků, z toho 837 naučné literatury. Čtenářů v tomto roce bylo celkem 50, z toho 25 dětí. V roce 2007 celkem svazků 4 343, z toho 839 literatury naučné. Čtenářů v tomto roce bylo 53, z toho 29 dětí. V roce 2008 se stala knihovnicí Štefanová Gabriela. Stav knihovního fondu činil 4 430 svazků, z toho 849 naučné literatury. V stejném roce bylo vypůjčeno 1 270 knih a 423 ks časopisů. 

Kontakt

Hrušky
Hrušky č. 166
683 52

tel.: 544 223 330
mobil: 725 111 467

IČ: 00372102

ID dat. schránky: bhza2qg
e-mail: ouhrusky@politavi.cz

Na mapě

Úřední hodiny

 pondělí a středa  8:00 - 17:00

 

Facebook

Facebook

YouTube kanál Hrušky

Youtube

Vesnice roku 2018

 

Zlatá stuha
za vítězství v krajském kole

Obec Hrušky byla oceněna nejvyšším oceněním,  které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Ingerreg

Entente Florale 2016

AEFP

Vesnice roku

vesnice roku 

 znak zelené stuhy Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

 

Obec Hrušky byla oceněna v celostátní soutěži Vesnice roku

Zelenou stuhou za rok 2015 za péči o zeleň a životní prostředí

 

MAS Slavkovské bojiště

slavkovske bojiste

Ždánický les a Politaví

ždánický les

Novinky na email

Informace pomocí SMS zpráv

SOSka

Čas poslední aktualizace: 06.05.2024 000 18:27       Oficiální stránky obec Hrušky © 2011       webdesign: Origine